اس ام اس عاشقانه | سردار دلشکسته - مطالب اس ام اس گله و شکایتاس ام اس عاشقانه | سردار دلشکسته

نه بهترینیم ، نه بزرگترین ! افتخار داریم كه با شما و برای شما هستیم ...

اس ام اس

از امروز نامم را تغییر دادم ..

به بهانه دوست داشتن تو و نام تو

میبینی هنوز هم برای کارهام دلیل ندارم

مثل بغض های بی گاهم

گریه های بی بهانه ام

مرور خاطراتی که تو فراموش کرده ای

پرسه در مسیری که تو از آن عبور کرده ای

......می گذرد.....

اما...

به سختی ... به کندی ... به پریشانی

اگر تو راضی هستی من هم راضی ام
طبقه بندی:
[ چهارشنبه 21 آبان 1393 ] [ 03:28 ق.ظ ] [ ELYAS tak ] نظرات

اس ام اس

آخه دل من...

چرا اینقد ساده ای؟
طبقه بندی:
[ سه شنبه 20 آبان 1393 ] [ 01:15 ق.ظ ] [ ELYAS tak ] نظرات

اس ام اس

هیچکس با سگ های وحشی بازی نمیکند

اما سگ های آرام را همه با لگد میزنند

گویی اینها باید تاوان آن وحشی ها را هم بدهند

زندگی: شبیه بازی سگ هاست

نمیدانم آرام باشم یا وحشی؟؟!!

 تو نظرت چیه ؟

كامنت لطفا
طبقه بندی:
[ دوشنبه 19 آبان 1393 ] [ 08:33 ق.ظ ] [ ELYAS tak ] نظرات

هــوس کــرده ام

 کـــه تـــو بـاشـــی

مـــن بـــاشـم

و هیچـکـس نبـاشـــد

آنگـــاه

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ

و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ

بیـــرون بکشـــم

بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ

و نیسـتـــی ...
طبقه بندی:
[ دوشنبه 19 آبان 1393 ] [ 08:20 ق.ظ ] [ ELYAS tak ] نظرات

اس ام اس

باز هم خنجری از اهل زمین پشتم را خراشید!!!خدایا دیگه پشتم جای ندارد بگو خنجرشان را از رو بزنند قول می دهم که چشم هایم را ببندم
طبقه بندی:
[ دوشنبه 19 آبان 1393 ] [ 08:16 ق.ظ ] [ ELYAS tak ] نظرات

تعداد کل صفحات : 19 ::     ...  3  4  5  6  7  8  9  ...        سرداردلشکسته      


/gzfwaesingdnwu7gze1n.gif" />