اس ام اس عاشقانه | سردار دلشکسته - مطالب اس ام اس روز مادراس ام اس عاشقانه | سردار دلشکسته

نه بهترینیم ، نه بزرگترین ! افتخار داریم كه با شما و برای شما هستیم ...

اس ام اس

مادر یعنی زندگی ،
مادر یعنی عشق ،
مادر یعنی مهر ،
مادر یعنی اون فرشته ای که با اشکت ، اشک میریزه ،
با خنده هات می خنده ،
مادر یعنی اون فرشته ای که نگاهش به توئه و با هر لبخندت ، زندگی میکنه ،
مادر یعنی اون فرشته ای که موهاش سفید میشه برای بزرگ کردنت و به تو میگه ؛ پیر بشی مادر ، درد و بلات به جونم...
مادر یعنی اون فرشته ای که صبح که خوابی آروم میز صبحونه رو میچینه تا وقتی بلند شدی زندگی رو لمس کنی ،
مادر یعنی اون فرشته ای که شبایی که غم داری یا مریضی تا صب بالا سرت می شینه و نگرانه ،
مادر یعنی اون فرشته ای ، که وقتی موقع کار میگی خسته شدم ، با اینکه پاهاش درد میکنه میگه تو بشین مادر من انجام میدم ،
مادر یعنی اون فرشته ای که هیچ وقت باور نمیکنی مرض بشه یا پیر بشه ، چون همیشه و توی هر حالتی به روت لبخند میزنه ،
مادر یعنی اون فرشته ای که طاقت دیدن اشکاش رو نداری ...
مادر یعنی همه زندگی ...

عاشقتتتتتتتتتتم مادر
طبقه بندی: اس ام اس، جملات زیبا، اس ام اس روز مادر، 
[ پنجشنبه 2 بهمن 1393 ] [ 03:09 ق.ظ ] [ ELYAS tak ] نظرات

اس ام اسطبقه بندی:
برچسب ها:اس ام اس مادر، اس ام اس درباره مادر، اس ام اس عاشقانه، اس ام اس جدید، اس ام اس جدید93، بهترین اس ام اس، عاشقانه،  
[ یکشنبه 6 مهر 1393 ] [ 09:41 ق.ظ ] [ ELYAS tak ] نظرات

اس ام اس

ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻥ...         

ﭘﯿﺮﯼ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺭﺳﯿﺪ.         

ﮔﻔﺖ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ.

ﻣﯿﮕﻦ :ﺩﻭ ﺑﻮﺳﻪ         

ﻣﯿﮕﻪ: ﺁﺭﻩ ﭘﺴﺮﻡ         

ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﺑﻬﺶ...          

همه ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪن          

ﯾﮑﯽ ﭘﯿﮏ ﺭﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ ...          

ﮔﻔﺘﻦ: ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺪﻭﻡ ﺩﻭ ﺑﻮﺳﻪ؟؟؟         

ﮔــــــﻔﺖ: ﺍﻭﻟـــــﯿﺶ ﻭﻗـــﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﭽــــﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﻭﻣــــــﺎﺩﺭﺵ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﻪ ﻭﺑﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ.      

ﺩﻭﻣـــــﯿﻦ ﺑﻮﺳــــــﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺩﺭ ﻓﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭبچه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﻪ ﻭﻣــــــــــﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ...          

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﭘﯿﮏ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﻭﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺸﻮﻥ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﺪ ...          

ﺑـــــــﻪ ﺳــﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤــــﺎﻡ ﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﺩﺭﺍ         

هرکی مادرش عشق اولشه لایک کنه...
طبقه بندی:
برچسب ها:اس ام اس، اس ام اس روز مادر، اس ام اس بسلامتی، جملات زیبا، اس ام اس زیبا،  
[ جمعه 21 شهریور 1393 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ ELYAS tak ] نظرات

اس ام اس

بهشت زیر پای مادران است

همان مادری که دنیا را برای فرزندانش میدهد ...

همان مادری که نخورد ولی خوردن بچه هایش را دید ...

همان مادری که در دل شب دستانش کودک مریضش را گرفت و تا نماز صبح برایش دعا خواند ...

همان مادری که که خوشی کودکش خوشی اوست ...

همان مادری که پای به پای پدر کار کرد ...

همان مادری که زیر پاهایش گل روییده است ...

آری ....بهشت زیر پای تمامی مادرانـــ اســــــــــــــــــــــــــــت ...
طبقه بندی:
برچسب ها:اس ام اس روز مادر، اس ام اس به یادبودن، اس ام اس، جدید،  
[ چهارشنبه 12 شهریور 1393 ] [ 09:32 ق.ظ ] [ ELYAS tak ] نظرات      سرداردلشکسته      


/gzfwaesingdnwu7gze1n.gif" />